Viðbótarlífeyrissparnaður

Viðbótarlífeyristrygging er í daglegu tali oft nefnt viðbótarsparnaður eða séreignarsparnaður er sparnaður með mótframlagi frá launagreiðanda.

Viðbótarlífeyristrygging er í daglegu tali oft nefnt viðbótarsparnaður eða séreignarsparnaður er sparnaður með mótframlagi frá launagreiðanda.

Viðbótarlífeyrir er nauðsynlegur til að ná lágmarksframfærslu við starfslok. Ævilífeyrir Allianz er í daglegu tali nefndur viðbótarlífeyrir eða séreignarsparnaður.

Ævilífeyrir Allianz er séreignarsparnaður þar sem launþegi leggur fyrir 2% – 4% mánaðarlega af launum sínum. Atvinnurekandi greiðir mótframlag við sparnaðinn samkvæmt gildandi kjarasamningi hvers og eins. Algengasta mótframlag atvinnurekenda er 2% en er þó hærra samkvæmt sumum kjarasamningum.

Inngreidd iðgjöld eru skattfrestuð og er sparnaðurinn ekki aðfararhæfur. Það þýðir að ekki er hægt að ganga að honum vegna fjárhagslega skuldbindinga, Greiddur er tekjuskattur við útgreiðslu lífeyris.

Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu við starfslok og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Að lágmarki fjárfestir Allianz 70-80% í öruggum fjárfestingum, s.s. skuldabréfum innan ESB, húsnsæðislánum og öðrum öruggum fjárfestingum.

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.

Þýska ríkið heldur uppi mjög virku eftirliti með störfum þarlendra tryggingafélaga og eru strangar reglur um fjárfestingarstefnu þeirra. Tryggður sparnaður í evrum út samningstímann.

Hægt er að velja um:

  • Ævilangan lífeyrir, mánaðarlegar greiðslur svo lengi sem lifir
  • Eingreiðslu við 60 ára aldur
  • Hluta sem eingreiðslu og hluta sem ævilangan lífeyri

Hægt er að stöðva greiðslur iðgjalda tímabundið og fara í iðgjaldafrí t.d. við atvinnumissi, fæðingarorlof, nám eða veikindi.

Getum við aðstoðað?