PERSÓNUTRYGGINGAR

Líf og sjúkdómatryggingar

Við miðlum líf- og sjúkdómatryggingum frá innlendum sem erlendum aðilum, sem miðast við þarfir hvers og eins. Ráðgjafar okkar meta þetta allt út frá þörfum hvers og eins í takt við fjölskyldustærð og skuldastöðu. Við bjóðum upp á tryggingar sem eru aldurstengdar en þær henta einkar vel ungu fólki og þeim sem finnst betra að greiða lægra iðgjald í dag og hærra með hækkandi aldri.

Einnig bjóðum við persónutryggingar með jafnaðariðgjaldi en þar er iðgjald meðal annars metið út frá þeim aldri sem þú ert á í dag og helst þannig óbreytt til samningsloka, slík iðgöld geta verið talsvert hagkvæmari heldur en aldurstengd iðgjöld til lengri tíma. Samkvæmt lögum um miðlun vátrygginga, áður en vátryggingarsamningur er gerður, á að gera þarfagreiningu á því hver vátrygginarþörf þín er og er það til marks um það að þú fáir rétta ráðgjöf og góða þjónustu.

Slysatryggingar

Slys gera ekki boð á undan sér og miðlum við slysatryggingum frá innlendum sem erlendum aðilum. Með orðinu slys er átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur tjóni á líkama þess sem vátryggður er og gerist án vilja hans.

Getum við aðstoðað?